2. 2. 2022

Realitní investice: nadějné vyhlídky do roku 2022

Hodnota investic do komerčních nemovitostí v ČR loni dosáhla výše 1,67 miliardy eur. V porovnání s rokem 2020 to představuje poměrně výrazný pokles, ale to je do značné míry výsledkem tehdejší gigantické akvizice švédské společnosti Heimstaden, což je dnes největší realitní investor na světě. A jistý optimismus vzbuzuje i urychlení přílivu investic v závěru minulého roku.

Podle nejnovější zprávy společnosti Savills byly poslední tři měsíce roku 2021 v České republice nejrušnějším obdobím investování do komerčních nemovitostí. Uzavřeno bylo 30 transakcí o celkovém objemu více než 628 milionů eur – jednalo se o nejvyšší čtvrtletní objem od prvního čtvrtletí roku 2020 a zlepšení o 23 % oproti objemu investic za čtvrté čtvrtletí 2020.

Jak již bylo uvedeno, objem investic do českých komerčních nemovitostí celkově v roce 2021 činil 1,67 mld. eur – meziročně jde o 39% pokles, ve srovnání s před-pandemickým rokem 2019 je to dokonce o 45 % méně.

Populární logistika

Ve srovnání s minulými měsíci se větší zájem investorů projevil ve všech klíčových komerčních sektorech. „Industriál“ byl již druhé čtvrtletí po sobě nejžádanější či nejfrekventovanější, ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly prodané nemovitosti hodnoty více než 286 milionů eur, což představuje 46 % všech investic uzavřených v posledním čtvrtletí roku 2021. Investiční aktivita vzrostla i v segmentu kanceláří, kde hodnota investic přesáhla 221 milionů eur, což 35 % čtvrtletního objemu. Jednalo se o nejvyšší čtvrtletní objem investic tohoto typu, který byl v roce 2021 zaznamenán. Maloobchodní prostory se na objemu transakcí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 podílely 16 % (celková hodnota činila  97 milionů eur).

Realitní investice 2017 – 2021

V důsledku vysoké poptávky po skladových a průmyslových areálech se výnosová míra v tomto sektoru snížila o 25 bazických bodů na 4,00 %. Poprvé v historii tak dochází ke sbližování výnosů z industriálu a kancelářských nemovitostí – u těch také došlo k mírnému poklesu, a to o 10 bazických bodů na rovněž 4,00 %. U rezidenčních a maloobchodních nemovitostí zůstaly výnosy oproti předchozímu čtvrtletí beze změny: nejúspěšnější nákupní centra dosahovala kolem 5,75 % a prémiové obchodní jednotky 4,50 %. (Kvalitní rezidenční nemovitosti, respektive investice do nich dosahovaly výnos 4,00 %.)

Ze 30 transakcí realizovaných ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 se ve 13 případech jednalo o průmyslové a skladové nemovitosti, 9 transakcí se uskutečnilo v maloobchodním sektoru, a to převážně v krajských městech, a 6 transakcí se týkalo pražských kancelářských budov. Za zmínku stojí i skutečnost, že v roce 2021 nebyla uzavřena žádná akvizice, jejíž hodnota by převyšovala úroveň 100 milionů eur.

České prvenství

Tuzemští investoři se na celkovém objemu investic ve čtvrtém čtvrtletí podíleli 50 %, přičemž největší objem zahraničního kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí pocházel z USA. Tuzemští investoři patřili mezi hlavní skupinu kupujících i v průběhu celého roku 2021. Celkem získali nemovitosti v hodnotě více než 778 milionů eur, což odpovídá 47 % ročního objemu. Druhou nejaktivnější skupinou byli investoři z Evropy s 25% tržním podílem.

„Ačkoli investiční objemy zatím nedosahují úrovně před pandemií, počet transakcí se s každým čtvrtletím zvyšuje. Celkový počet transakcí vykázal pozitivní nárůst, za celý rok 2021 bylo evidováno 72 transakcí, což je o 46 % více než před rokem a zároveň jde o podobný počet, který byl běžný i před pandemií. Vzhledem k nemovitostem, které by měly v příštích 12 měsících změnit majitele, předpokládáme, že výsledky roku 2022 budou opět o něco pozitivnější a celkový roční objem investic nejspíše přesáhne dvě miliardy eur,“ prognózuje Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství Savills ČR a SR.

SF/pb