Obchodní podmínky a zpracování údajů

Smluvní podmínky:

Přihlašující osoba (objednatel) zasláním vyplněné přihlášky (e-mailem, vyplněním formuláře na internetových stránkách) akceptuje nabídku pořadatele (Stavební fórum a.s.) a závazně objednává zařazení účastníka na seminář. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.

Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je nutno uhradit před začátkem semináře.

Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel objednatelem zvolenou a sdílenou Stavební fórum a.s., a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisù.

Storno poplatky:

Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky jsme nuceni účtovat Vám storno poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. Zastoupení účastníka je možné – svou účast můžete písemně převést na další osobu. Účastníci, kteří oprávněně uplatnili nárok na slevu, mohou účast převést na jinou osobu za stejných podmínek, pouze pokud tato osoba také doloží takový oprávněný nárok. Pořadatel semináře si vyhrazuje právo změny programu z naléhavých důvodů a právo nepřijmout přihlášku a vrátit účastnický poplatek v uhrazené výši v případě, že bude překročena kapacita jednacího sálu.

Pořadatel:

Stavební fórum a.s.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5, IČO: 28224451, DIČ CZ 28224451, bankovní spojení: ČSOB, název účtu: Stavební fórum a. s., číslo bankovního účtu: 282503545/0300

Objednatel souhlasí se zveřejněním svého jména na webových stránkách akce.