Čtvrtek 25. 10. 2018, angelo by Vienna House, Radlická 1g, Praha 5

Real Estate Market Autumn 2018

Profily

David Černý

Black n' Arch, s.r.o.

Český umělec a architekt, který je známý především jako tvůrce kontroverzních a provokativních plastik. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, grantu Nadace Pollocka a Krasnerové a ceny na bienále v Kortrijku. V současnosti také působí v architektonickém ateliéru Black n' Arch.

David Ešner

Ernst & Young s. r. o.

Je manažerem v transakčním oddělení EY, kde se soustředí na oblast komerčních nemovitostí. Aktivně působí jako poradce v segmentu nemovitostí již více než 10 let. Specializuje se na oblast zastupování nájemců, dále se věnuje poradenství vlastníkům nemovitostí ať už z řad investorů, uživatelů vlastních nemovitostí či státní správy.

Petr Herman

HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

Spolupracuje s HB Reavis Group od roku 2015. Nejprve měl na starosti identifikaci a rozvoj obchodních příležitostí společnosti v České republice, v roce 2016 byl jmenován výkonným ředitelem. Zodpovědný je za pokračování úspěšné série projektů v České republice. S řízením developerských projektů má více než dvacetileté manažerské zkušenosti.

Martina Jůzová

Česká spořitelna, a.s.

Nemovitostem se věnuje již od roku 1996, kdy nastoupila do Vereinsbank CZ a kdy měla příležitost stát u zrodu nemovitostního financování v České republice. Dále sbírala zkušenosti např. v AIG/Lincoln či ING Lease. Od roku 2011 je v České spořitelně, kde zastává pozici vedoucí oddělení financování nemovitostí.

Igor Klajmon

Sekyra Group, a. s.

První zkušenosti v oblasti realit získal ve společnosti Bovis Land Lease, a to v ČR, Maďarsku, Brazílii, později také ve firmě Avestus. Od roku 2012 vedl developerský tým v CPI, kde se mj. podílel na projektech multifunkčního komplexu Quadrio v Praze či hotelu Palais Maeterlinck ve Francii. V dubnu 2016 byl jmenován ředitelem developmentu ve společnosti Sekyra Group.

Zdenka Klapalová

KNIGHT FRANK, spol. s r.o.

V roce 1991 založila pobočku společnosti Ryden v Československu. Později se stala partnerkou této společnosti ve Velké Británii a měla velký vliv na prodej Ryden společnosti Knight Frank. V současné době je ředitelkou a partnerkou společnosti Knight Frank v České republice. Je prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Omar Koleilat

CRESTYL Real Estate s. r. o.

Je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří obchodní strategii, zajišťuje vztahy s investory a finanční prostředky. V oblasti developmentu ve střední Evropě se pohybuje od roku 1998. Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate na developmentu v hodnotě 500 milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční a komerční realitní trh.

Lenka Kostrounová

ČSOB, a.s.

Na trhu nemovitostí působí od roku 2004. Dnes je ředitelkou úseku financování nemovitostí v ČSOB, kde se podílela na realizaci řady projektů v hodnotě desítek miliard korun. Je členkou správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Petr Michálek

Skanska Reality a. s.

V lednu 2018 se stal generálním ředitelem Skanska Reality a.s. Do rezidenčního developmentu Skanska přišel ze stavební části Skanska a.s., kde působil více než patnáct let nejprve v oblasti financování a strategických investic, posléze jako výkonný ředitel divize a člen vedení. Od loňského roku je také členem dozorčí rady Skanska Residential Development Europe.

Martin Mládek

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.

Více než 15 let poskytuje poradenství českým a mezinárodním klientům v oblastech akvizic nemovitostí, developerských projektů, akvizic podniků a správy majetku. Před založením vlastní advokátní kanceláře v roce 2015 vedl nemovitostní tým v americké advokátní kanceláři Squire Patton Boggs v Praze. Je členem České advokátní komory a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Martin Němeček

CPI PROPERTY GROUP

Do CPI Group nastoupil v červnu 2011. Nejprve řídil právní oddělení a oblast externího financování. V roce 2013 byl jmenován zástupcem generálního ředitele a zodpovídal za realitní akvizice. Vedl zahraniční expanzi skupiny a akvizice společností Ablon a Endurance Fund. V březnu 2014 byl jmenován generálním ředitelem společnosti CPI Group.

Václav Novotný

IPR Praha

V letech 2011 až 2014 pracoval jako projektant dopravní infrastruktury ve firmě Atelier T-plan. Od roku 2014 je specialistou koncepce dopravy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT a externě vyučuje na Fakultě dopravní ČVUT. Specializuje se na koncepci dopravy v územním plánování a strategických dokumentech, jakým je například Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

Petr Palička

Penta Real Estate s.r.o.

Rozsáhlé zkušenosti v realitním developmentu získal jako ředitel Bovis Lend Lease pro Česko a Slovensko. V Pentě pracuje od roku 2007. Jako ředitel developmentu Penty nyní zastřešuje všechny její tuzemské realitní projekty. Prvním projektem byla budova paláce Florentinum, nyní je ve fázi přípravy či výstavby celá řada projektů.

Lenka Preslová

PASSERINVEST GROUP a.s.

Od srpna 2018 je ředitelkou obchodního oddělení společnosti PASSERINVEST GROUP. Má dlouholeté zkušenosti s prací v developerských společnostech. Působila např. v Penta Real Estate, kde byla zodpovědná za pronájmy komerčních budov a jejich marketing či byla dlouholetou ředitelkou Mayfield Real Estate.

Vladimír Pušman

Fakulta dopravní ČVUT

Od roku 2006 je vyučujícím na ČVUT v Praze s odborným zaměřením na veřejnou dopravu. Vede předměty jako např. Organizace a řízení MHD, Veřejná doprava v sídlech a regionech a jiné. V minulosti zpracoval řadu studií s tematikou veřejné dopravy „Reorganizace a zefektivnění MHD v Tbilisi“, „Řešení společného IDS pro Prahu a Středočeský kraj“ a další.

Marcel Soural

Trigema a.s.

Je hlavou holdingu Trigema, který se zabývá především rezidenčním developmentem, ale mj. realizoval na komerční bázi projekt vědeckovýzkumného parku v Roztokách. V rámci své developerské činnosti se Trigema zabývá i průzkumem pražského bytového trhu. Vedle toho má holding řadu dalších aktivit, většinou orientovaných na realitní trh, ale například i na cestovní ruch.

Lenka Šindelářová

BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o.

Vede oddělení Poradenství v BNP Paribas Real Estate. Od roku 2006 působila v DTZ. Od roku 2010 vedla tým Consulting & Research tamtéž. Za dobu svého působení v DTZ získala četné zkušenosti v ČR i zahraničí s analýzami realitního trhu, poradenstvím pro developery, strategickým poradenstvím pro vlastníky nemovitostí a korporátní nájemce.

Michal Šourek

MS architekti s.r.o.

Od roku 1990 vede architektonický ateliér, který působí v oboru navrhování architektury, projektování staveb, urbanismu, krajinné a zahradní architektury, interiérové tvorby a designu. Těžištěm tvorby jsou komplexní projekty v oborech rezidenční a kancelářské výstavby, hotelů a průmyslových staveb. Ateliér působí v České republice i v zahraničí, sídlí v Praze a má pobočku v Ostravě. V prosinci 2014 byl jmenován docentem pro obor Architektura a stavitelství.

Erik Štefanovič

DELTA Projektconsult s.r.o.

Od roku 1993 působil v projekci ve skupině DELTA v Rakousku. Od roku 1998 řídí pobočku DELTA v Čechách a na Slovensku. V roce 2011 se stává jedním ze spolumajitelů skupiny DELTA, která zahrnuje 8 dceřiných společností v Rakousku, Čechách, na Slovensku a na Ukrajině. DELTA je činná zejména v oblasti architektury, projekce, v řízení a správě staveb, managementu zadávání zakázek, informačních technologiích a softwarů určených pro řízení stavebních projektů, tak jako i v oblasti plánování a projektové přípravy trvale udržitelných staveb.

Jana Vlková

Colliers International, s. r. o.

Na českém trhu s nemovitostmi se pohybuje již od roku 2000. Své působení v Colliers zahájila v dubnu 2012 jako ředitelka oddělení kancelářských nemovitostí, kde zastupovala jak vlastníky, tak nájemce. Od srpna 2018 je ředitelkou pro Business Development v ČR. Na tomto postu se zaměřuje na identifikaci a zajištění nových obchodních příležitostí.

David Zlámal

Ernst & Young s. r. o.

Je od července 2018 partnerem kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě. V EY působí od roku 2005 a zaměřuje se na podporu firem při nastavení vhodné kapitálové struktury, sjednání bankovních úvěrů, vydávání dluhopisů či zajištění projektového financování. Věnuje se také přípravě studií proveditelnosti a vyhodnocení návratnosti investic do realitních a infrastrukturních projektů a zajištění jejich financování.